Get Adobe Flash player
English
  Today it's
SocialTwist Tell-a-Friend
Home Events Details - Kansen voor jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt in Twente

EMail Print

Events

Event 

Title:
Kansen voor jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt in Twente
When:
16.05.2011
Where:
SDO - Enschede
Category:
Informatiedagen

Description

Regionale bijeenkomst om met betrokkenen van gedachten te wisselen over initiatieven en het ondernemen van gerichte actie op dit thema, zodat de participatie van allochtone jongeren en -vrouwen extra gestimuleerd kan worden.

In deze regio is de jeugdwerkloosheid licht gestegen. Schoolverlaters zien nauwelijks kansen om deel te nemen aan de arbeidmarkt en dreigen daardoor aan de zijlijn te raken. Datzelfde geldt ook voor werkloze (laagopgeleide-) vrouwen die steeds meer behoefte hebben aan economische zelfstandigheid en sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Deelname op de arbeidsmarkt kan hen daarbij helpen. Vooral niet westerse jongeren en – vrouwen hebben een extra stimulans nodig om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Voor deze jongeren en vrouwen is het van groot belang dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. U wordt als deelnemer geïnformeerd over uw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Doelgroep
Jonge schoolverlaters en laag opgeleide (werkloze) vrouwen met een niet-westerse achtergrond uit de regio Twente. Voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

 

Aanmelding

Deze bijeenkomst is kosteloos en er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers.
U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier >

 

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

FORUM

Paul Groenestein en Yasmin Seddiki:

tel.: 030 2974 321

of

Kazim Koca:

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel.: 06 1404 6038

 

Programma
13.30 uur Inloop en ontvangst
14.00 Opening door de moderator
14.10 Kansen voor jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt door Zeki Arslan, programmamanager FORUM
14.30 Ronde tafelgesprekken
1) perspectieven op de arbeidsmarkt door de gemeente Enschede
2) opleidingsperspectieven voor op de arbeidsmarkt ROC van Twente
3) werken in de zorg door Livio Zorg, Wonen en Gezondheid
15.30 Pauze
15.45 Terugkoppeling rondetafel gesprekken
16.00 Inleiding en korte reactie op uitkomsten rondetafelgesprekken door Myra Koomen, wethouder arbeidsmarktbeleid en beroepsgerichte scholing gemeente Enschede
16.20 Samenvatting en actiepunten door de moderator
16.30 Sluiting, hapje en een drankje

 

sto forum

Venue

Venue:
SDO
Street:
Hoog en Droog 25
City:
Enschede

Description

Sorry, no description available

I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life's a bitch. You've got to go out and kick ass.

Ik hou ervan om een jonge meid erop uit te zien gaan en de wereld bij de kraag te vatten. Life’s a bitch. Je moet erop uit trekken en er van langs geven.

Maya Angelou